... Z PERSPEKTYWY TWOJEGO KLIENTA

Strefa Klienta

Strefa audytora

Tajemniczy Klient

>> Czytaj więcej

Szkolenia

>> Czytaj więcej

Badania Satysfakcji Klienta

>> Czytaj więcej

SZKOLENIA


Agencja Rubisco Audit specjalizuje się również  w szkoleniach umiejętności wykorzystywanych w  kontakcie z klientem.

Dwa główne obszary szkoleń obejmują:

  •  sprzedaż
  •  obsługę klienta

Badania typu Tajemniczy Klient są często początkiem zmian w standardach obsługi i sprzedaży. Dlatego też dla naszych partnerów przygotowaliśmy kompleksowe rozwiązania, w tym system szkoleń ściśle powiązanych z planowanymi zmianami i monitorowanie tego procesu badaniami TK, dzięki czemu możliwe jest skuteczne wprowadzanie nowych standardów.

Szkolenia są oparte na nowoczesnej praktyce psychologicznej oraz doświadczeniu sprzedażowym. Naszymi trenerami są profesjonalni  psycholodzy,  gdyż wierzymy, że w sprzedaży i obsłudze najważniejsze jest odpowiednie nastawienie oraz motywacja, których nie zastąpi najlepsza nawet technika.


O naszych metodach

  • Budujemy motywację pracowników już na poziomie tworzenia szkolenia – rozmawiamy z pracownikami i robimy obserwacje
  • Ćwiczenie umiejętności – pracujemy na konkretnych case studies z pracy uczestników, nagrywamy ćwiczenia na kamerę,  dzięki czemu pracownicy otrzymują dokładną informację zwrotną
  • Zamiast formy wykładów stosujemy techniki projekcyjne, dialog sokratejski i pytania cyrkularne– tym samym uczymy się efektywniej poprzez działanie
  • Wykorzystujemy psychologię pozytywną i psychologię optymalnego działania  - nasze szkolenia rozwijają potencjał pracowników
  • Wprowadzamy elementy coachingu – motywujemy do samorozwoju
  • Używamy standaryzowanych narzędzi diagnostycznych


Projekty indywidualne

Często nasi Klienci potrzebują zindywidualizowanego projektu szkoleniowego, dopasowanego do ich branży czy specyficznej sytuacji. Wtedy przeprowadzamy pełną analizę oczekiwań, potrzeb i celów naszych Klientów, prowadzimy obserwacje, aby poznać specyfikę branży oraz dokonujemy analizy umiejętności i motywacji uczestników szkolenia.Na tej podstawie możemy zrealizować projekt w pełni dostosowany do potrzeb naszych Klientów. Od podstaw tworzymy w pełni dopasowany projekt zogniskowany na osiągnięcie zamierzonego celu naszych Klientów. Szkolenie jest jednym z elementów zmiany – rekomendujemy również strategię badawczą, dzięki której zmiany są wprowadzane w życie i utrzymują się w codziennej praktyce.

Na zakończenie szkoleń proponujemy system ewaluacji, który pozwala na badanie nie tylko satysfakcji pracowników, ale również ich wiedzę i poziom motywacji.


Szkolenia typu ekspress

Oprócz zindywidualizowanych projektów szkoleniowych przygotowaliśmy szereg szkoleń, które możemy przeprowadzić w dowolnym czasie i miejscu.

Trudne sytuacje z klientami

Rozmowa z klientem – zadawanie pytań i słuchanie odpowiedzi

Jak się przygotować do prezentacji

Motywowanie sprzedawców

Sprzedaż wiązana i dodatkowa

Psychologiczne uwarunkowania kontaktu z klientem.

Sprzedaż telefoniczna

Obsługa przez telefon – reklamacje

Do góry

© 2007-2014 RUBISCO.PL     Wszystkie prawa zastrzeżone     Projekt i realizacja: Web-Profit S.C.