... Z PERSPEKTYWY TWOJEGO KLIENTA

Strefa Klienta

Strefa audytora

Tajemniczy Klient

>> Czytaj więcej

Szkolenia

>> Czytaj więcej

Badania Satysfakcji Klienta

>> Czytaj więcej

BADANIA RYNKU


Badania marketingowe rynku są kluczem do poznania zachowań, preferencji i opinii konsumentów. Długofalowe strategie przedsiębiorstw uwzględniające takie informacje, zwiększają szansę dotarcia z produktem do jak największego /grona potencjalnych klientów. Każda firma gromadząc i poprawnie intepretując dane na temat zjawisk oraz procesów zachodzących na rynku przybliża się do sukcesu, jakim jest satysfakcja klienta i dobra opinia o marce. Badania marketingowe umożliwiają monitoring przyczyn ewentualnego niezadowolenia klienta i szybkie przeciwdziałanie negatywnym trendom, minimalizując ryzyko kosztownych błędów.

Techniki badań marketingowych dostarczają niezbędnej wiedzy w  branżach takich jak:

 • FMCG
 • Motoryzacja
 • Medycyna i Zdrowie
 • Finanse i Ubezpieczenia
 • Telekomunikacja
 • Opinia publiczna i społeczna


Metody wykorzystywania danych


Badania Ilościowe dostarczają wskaźników interpretujących  zasięg  i powszechność zjawiska w przełożeniu na populację. Wykorzystywane do gromadzenia informacji z konkretnego  zakresu tematycznego wg przyjętych uprzednio standardów. Badanie jest realizowane na odpowiednio dobranej licznej próbie, z uwzględnieniem efektywnych metod statystycznych. Warunkiem poprawnego przeprowadzenia badania jest użycie standaryzowanego kwestionariusza z wykorzystaniem pytań zamkniętych lub skali. Prezentacja wyników obejmuje wykresy, tabele i wartości procentowe. Technikami badań ilościowych można posługiwać się badając zjawiska w obszarach marketingowych i społecznych.

Typy badań ilościowych

 • wywiad osobisty (techniki F2F, PAPI, CAPI) z  wykorzystaniem metod sondażu, testów, obserwacji i ankiet audytoryjnych
 • wywiad telefoniczny  (technika CATI)
 • ankieta internetowa (technika CAWI) lub pocztowa
 • badania dzienniczkowe

Zalety

 • wyniki można odnieść do całej populacji - standaryzowany kwestionariusz
 • niższe warunkowanie respondentów
 • obiektywna interpretacja wyników

Możliwości

 • badanie opinii
 • badanie preferencji i lojalności
 • badanie zachowań
 • badanie satysfakcji
 • badanie produktu, opakowań, reklam
 • badanie wizerunku

Badania jakościowe służą  zrozumieniu przyczyn zachowań grupy docelowej w sposób pośredni, przy wykorzystaniu metody wywiadu lub obserwacji uczestniczącej. Badania jakościowe przeprowadzane są na małej próbie z użyciem niestandaryzowanych kwestionariuszy. Celem tej metody jest przede wszystkim uzyskanie pogłębionych informacji o potrzebach, barierach, postawach i ocenach grupy docelowej, również tych nieuświadomionych.

Wykorzystując techniki projekcyjne i zadając pytania w sposób pośredni, otrzymujemy odpowiedź zwrotną na temat przedmiotu badań, mimo że wywiad nie był na to zogniskowany.

Przeprowadzając badania  metodą jakościową otrzymujemy informacje na temat głęboko ukrytych motywacji grupy docelowej, nie wyrażanych bezpośrednio.  Jeśli zależy nam na poznaniu motywacji  i potrzeb konsumenta, postrzeganiu marki lub na ocenie nowego produktu, metoda jakościowa będzie odpowiednim rozwiązaniem do poznania skali zjawiska. Ograniczeniem badania jest brak możliwości przeniesienia wyników na populację oraz prawdopodobieństwo pośredniego wpływu moderatora na grupę. Technikami badań jakościowych można posługiwać się badając zjawiska w obszarach marketingowych, społecznych czy kulturowych.

Typy badań jakościowych

 • zogniskowany wywiad grupowy (FGI)
 • indywidualny wywiad pogłębiony (IDI)
 • moderowane grupy dyskusyjne (ekspercka, rodzinna)
 • grupa powtórzona
 • testy konsumenckie
 • eksperyment

Do góry

© 2007-2014 RUBISCO.PL     Wszystkie prawa zastrzeżone     Projekt i realizacja: Web-Profit S.C.